Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với CHÍNH SÁCH BẢO MẬT, quyền riêng tư của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi.

AUTO.net.vn là một trang Blog thế giới xe hơi có địa chỉ web chính thức là: https://auto.net.vn (trang web của chúng tôi hiện đang được xây dựng. Để có giấy phép ICP)

AUTO.net.vn
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Email: lienhe@auto.net.vn

Chính sách của AUTO.net.vn là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập khi vận hành trang web của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho https://AUTO.net.vn (sau đây gọi tắt là chúng tôi, chúng tôi, hay gọi là AUTO.net.vn ). Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web. Chúng tôi đã áp dụng chính sách quyền riêng tư này để giải thích những thông tin nào có thể được thu thập trên Trang web của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và trong hoàn cảnh nào. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập thông qua Trang web và không áp dụng cho việc thu thập thông tin của chúng tôi từ các nguồn khác.

Chính sách bảo mật này, cùng với các Điều khoản và Điều kiện được đăng trên trang web của chúng tôi, đưa ra các quy tắc và chính sách chung điều chỉnh việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Tùy thuộc vào hoạt động của bạn khi truy cập Trang web của chúng tôi, bạn có thể phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà khai thác trang web, AUTO.net.vn thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân của các loại trình duyệt web và loại máy chủ phổ biến, như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu. và ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của AUTO.net.vn trong việc thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập AUTO.net.vn sử dụng trang web của mình. Thỉnh thoảng, AUTO.net.vn có thể phát hành thông tin không thể nhận dạng cá nhân trong tổng hợp, ví dụ, bằng cách xuất bản báo cáo về việc sử dụng trang web của mình.

AUTO.net.vn cũng thu thập thông tin cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và người dùng để lại nhận xét trên https://auto.net.vn bài đăng trên blog. AUTO.net.vn chỉ tiết lộ địa chỉ IP và người bình luận đã đăng nhập trong cùng trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới.

Thu thập thông tin cá nhân

Một số khách truy cập vào các trang web AUTO.net.vn chọn cách tương tác với AUTO.net.vn theo những cách yêu cầu AUTO.net.vn để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà AUTO.net.vn tập hợp tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký blog tại https://auto.net.vn để cung cấp tên người dùng và địa chỉ email.

Bảo vệ

Bảo mật Thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để dịch thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được bạn quan tâm nhất. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie AUTO.net.vn và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Liên kết đến các trang web bên ngoài

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư cũng như các điều khoản và điều kiện của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

https://auto.net.vn sử dụng Google AdWords hoặc bất kỳ nhà quảng cáo nào khác để tiếp thị lại

https://auto.net.vn sử dụng các dịch vụ tiếp thị lại để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba (bao gồm Google hoặc bất kỳ nhà quảng cáo nào khác) để khách truy cập Truy cập vào trang web của chúng tôi. Điều đó có thể có nghĩa là chúng tôi quảng cáo cho khách truy cập chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đây trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như sử dụng biểu mẫu liên hệ để tiến hành điều tra. Điều này có thể ở dạng quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm của Google hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác hoặc trang web trong Mạng hiển thị của Google hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác. Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm Google hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm tiềm năng nào khác, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên số lượt truy cập trước đó của ai đó. Tất nhiên, mọi dữ liệu được thu thập sẽ được sử dụng theo chính sách bảo mật của bất kỳ nhà cung cấp quảng cáo, công cụ quảng cáo và chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bạn có thể đặt tùy chọn của mình cho cách Google hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm nào quảng cáo cho bạn bằng cách sử dụng trang Tùy chọn quảng cáo của Google hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác và nếu bạn muốn, bạn có thể từ chối quảng cáo hoàn toàn dựa trên Sở thích bằng cách đặt cookie hoặc sử dụng trình duyệt vĩnh viễn cắm vào.

Bảo vệ thông tin cá nhân

AUTO.net.vn chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

AUTO.net.vn có quyền thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Ngày 18 tháng 01 năm 2021, AUTO.net.vn

To Top